46ste Algemene Ledenvergadering verplaatst

Published by Bestuur on

Beste Poorters,
Het bestuur heeft besloten om de a.s. ALV-Ledendag in Gouda op zaterdag 25 april, wegens het corona/covid-19 virus niet zo door te laten gaan. Vooralsnog zal er alleen een ALV gehouden worden op 25 april in Amsterdam. Dat betekent dat wij flexibel zijn mocht 25 april toch nog te risicovol is om te reizen en samen te komen. Blijkt dat het geen haalbare kaart is om de ALV op die dag te organiseren, dan sturen wij u daarover een volgend bericht. 
Een gezellige Ledendag willen wij gaan plannen op een ander moment, na de zomervakantie.

46ste Algemene Ledenvergadering 

Amsterdam, het adres staat in de mail vermeld die alle poorters hebben ontvangen.
10.30 uur          Ontvangst met koffie/thee 
11.00 uur          Algemene Ledenvergadering
12.00 uur          Einde vergadering.


Degenen die zich aanmelden voor de ALV zullen ongeveer een week voor de vergadering de vergaderstukken ontvangen. Het bijwonen van de ALV is kosteloos, maar u dient zich wel op te geven.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet, Alette Fleischer

Categories: agendanieuws