Poorters ledendag 2022 Naarden

Published by Bestuur on

7-03-2022 | ALV en ledendag van De Poorters in de Grote Kerk Naarden

De voorbereidingen voor de Ledendag 2022 met in de ochtend de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Poorters van Venetië zijn in volle gang. Deze dag zal plaatsvinden op zaterdag 23 april as in Naarden Vesting. Helaas konden door de Corona maatregelen de Ledendagen in 2020 en 2021 niet plaatsvinden. Daarom organiseert het bestuur dit jaar een extra aantrekkelijke feestelijke ledendag. 

Zoals bekend zetten de Poorters zich in voor de restauratie en het behoud van de San Zaccariakerk in Venetië. Het leek ons daarom helemaal passend bij onze doelstelling dit jaar een kerk te bezoeken. Kerkgebouwen worden tegenwoordig niet meer uitsluitend gebruikt voor de eredienst, maar er vinden daarnaast ook tentoonstellingen, concerten en andere evenementen plaats. Om u te laten kennismaken met de schoonheid en de grote gebruiksmogelijkheden van kerkgebouwen in ons land nodigen wij u graag uit voor de ALV in de Grote Kerk van Naarden. Deze prachtige middeleeuwse kerk ligt midden in de met grachten omgeven vesting Naarden. In Naarden is het Venetië gevoel niet ver weg!

De Grote of St. Vituskerk ligt aan de Markstraat 13, 1411 CX in Naarden. Deze monumentale kerk werd gebouwd tussen 1380 en 1440. In 1479 vond de inwijding plaats. De kerk is een van de meest iconische rijks monumentale kerkgebouwen in Nederland met een rijk interieur met onder meer een houten koorhek met rijk snijwerk in vroegrenaissance vormen, een houten kooromheining (1626), een laatgotische preekstoel en een 17e -eeuwse preekstoel, 17e -eeuwse herenbanken waaronder een magistraatsbank (1681) en verder een tiengebodenbord (1603) en een kleermakers- en lakenverkopersbord (1618). De zijbeuken en de kooromgang hebben stenen kruisgewelven. Het middenschip wordt gedekt door een prachtig beschilderd houten tongewelf uit 1518. Het bestrijkt de gehele lengte van het gebouw en toont het lijdensverhaal van Jezus in 11 panelen met daartegenover 11 panelen die prefiguraties (voorafbeeldingen) uit het Oude Testament laten zien. De schilderingen zijn mogelijk afkomstig van Jacob Cornelisz. van Oostzanen.    

In 2024 staat een grote restauratie van het tongewelf gepland. 

In de kerk bevinden zich drie orgels, twee daarvan zijn rijksmonument.

De kerk wordt beheerd door de Stichting Grote Kerk Naarden en wordt gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Naarden als ook voor concerten en andere evenementen. De kerk is met name bekend door de jaarlijkse uitvoering van Bachs Matthäus-Passion door de Bachverening.

Het programma 

De ALV begint om 11.00 uur. Daarna worden wij door Ellen Snoep, directeur van de Grote Kerk Naarden, rondgeleid door de kerk. Zij vertelt daarbij over de geschiedenis en het beheer van het gebouw. Aansluitend gebruiken wij de lunch, die voor ons wordt geserveerd in het middenschip onder het prachtig beschilderde gewelf, een werkelijk unieke ervaring! 

Na de lunch is gelegenheid voor ófwel een wandeling door de vestingstad, ófwel een rondleiding door het oude Naardense Stadhuis, gelegen tegenover de kerk. 

Afbeelding met boog, gang, altaar

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ledendag met de 48ste Algemene Ledenvergadering van de Poorters van Venetië

Datum: zaterdag 23 april 2022, 10.30 uur – 15.00 uur

Locatie ALV: Grote Kerk Naarden, Marktstraat 12, 1411 CX Naarden

Programma

10.30 uur                    Ontvangst met koffie/thee

11.00 – 12.00 uur     48ste ALV Poorters van Venetië in het koor van de kerk

12.00 uur                   Toelichting op kerkgebouw en exploitatie door

                                     Ellen Snoep, directeur Grote Kerk Naarden met 

                                     een bezichtiging van de kerk

13.00 – 14.00 uur    Glaasje prosecco en lunch onder de beschilderde gewelven

14.00 – 15.00 uur    a.  Stadswandeling onder leiding van een stadsgids 

                                     b. Rondleiding voormalige Stadhuis van Naarden

U kunt kiezen uit een ‘buitenprogramma’ met een stadswandeling door de vesting. 

Of een ‘binnenprogramma met een bezoek aan het voormalige Stadhuis van Naarden.

Vesting Naarden

Het pittoreske Naarden is een van de best bewaarde vestingsteden en uniek vanwege de stervormige bouw. De geschiedenis van Naarden gaat terug tot de regeerperiode van keizer Otto I (936-968). Vermoedelijk kreeg de stad omstreeks 1300 stadsrechten van graaf Floris V. 

Het huidige Naarden is gesticht in 1350. Het oorspronkelijke stratenpatroon van de vesting is geheel bewaard gebleven. Tijdens de rondwandeling over onder meer de stadswallen kunt u genieten van de vele monumenten die Naarden rijk is en krijgt u van een stadsgids uitleg over de rijke geschiedenis van deze prachtige vestingstad.  

Voormalige Stadshuis 

Het voormalige Stadhuis is een rijksmonument gebouwd in Hollandse renaissancestijl. De ligging is fraai, midden in de vesting tegenover de Grote Kerk. Het is een tweebeukig diep pand uit 1601 met twee ongelijke trapgevels en een dakruiter met peervormige open bekroning. In het gebouw zetelde het stadsbestuur en er werd recht gesproken. 

Het interieur is nog grotendeels intact. De oorspronkelijke raadzaal, nu trouwzaal, heeft nog de houten betimmeringen uit de bouwtijd, een schoorsteenstuk met stadswapen en drie schilderijen met rechtsvoorstellingen (1601, 1615 en 1619). 

In de hal hangen twee opmerkelijke schilderstukken ‘Het oordeel van Salomon’en ‘De brand van 1572’ respectievelijk uit 1602 en 1604.  U wordt rondgeleid door een deskundige gids die u meeneemt in de geschiedenis van dit bijzondere gebouw. 

Bereikbaarheid 

Naarden-Vesting is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Vanaf NS-station Naarden-Bussum bereikt u met buslijn 110 Naarden-Vesting. U kunt op het station Naarden-Bussum ook een OV fiets huren. Met de fiets bent u binnen 10 minuten in de vesting. Lopend doet u er circa 25 minuten over.

Naarden is via de snelweg A1 ook goed bereikbaar per auto. Parkeren in Naarden is gratis. U kunt parkeren op Bastion Nieuw Molen (aan de Westwalstraat, binnen de vesting) of op De Abri (aan Over de Tol/bij het kruispunt van de Amerstfoortsestraatweg / Huizerstraatweg). Van daaruit loopt u in circa 10 minuten via een mooie aanlooproute langs de vestinggrachten/wallen naar de Grote Kerk. 

Parkeren in de straten van de vesting is beperkt mogelijk. Het Adriaan Dortsmanplein biedt parkeermogelijkheden en is vlak bij de Grote Kerk. 

Categories: Bericht