Red Venetië

Red Venetië

Kort geleden is de stad Venetië getroffen door een verschrikkelijke watersnoodramp met enorme schade aan gebouwen en kunstwerken tot gevolg. Deze ramp treft ons allemaal, want Venetië is onvervangbaar cultureel werelderfgoed. De Nederlandse Poorters van Lees meer…

verkeersbord Canal Grande

Jaarrekening 2018

Hieronder vindt u de jaarrekening van de Poorters van Venetië over het jaar 2018. De stukken zijn goedgekeurd tijdens de ALV in april 2019.