Comitati Privati

Het Nederlands Venetië Comité is sinds de oprichting lid van de Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia: de internationale koepel van organisaties die zich inzet voor het behoud van het Venetiaans erfgoed.

De Comitati Privati bestaat uit 27 comités uit 12 landen. Gezamenlijk zetten zij zich in voor de promotie en financiering van het Venetiaans erfgoed door:

  • constante waakzaamheid over het stedelijke en natuurlijke erfgoed van Venetië
  • attenderen op potentieel schadelijke initiatieven via (inter)nationale media
  • verlenen van beurzen
  • subsidiëren van wetenschappelijke activiteiten op het gebied van restauratie
  • promotie en fondsenwerving

Historie

Op 4 november 1966 werden Venetië, Florence en andere steden zwaar getroffen door een extreem hoge waterstand: ‘aqua alto’. De UNESCO riep op tot internationale hulp voor de restauraties van de talloze beschadigde kunstwerken en gebouwen. Dat resulteerde in de oprichting van comités in vele landen, waaronder de stichting Nederlands Venetië Comité en haar vereniging De Poorters van Venetië.

Eind jaren 60 waren er 55 comités actief, in nauwe samenwerking met UNESCO. Door hun jarenlange inspanningen zijn in Venetië vele bouwwerken en kunstschatten bewaard gebleven. Voor het restauratiewerk worden lokale bedrijven ingeschakeld, zodat de Dogestad ook een leefbare stad blijft.

Sinds enkele jaren opereren de comités zonder UNESCO. Ze hebben zich verenigd in de overkoepelende associatie Comitati Privati Internazionali per la Salvaguarda di Venezia.

Werkwijze

Afgevaardigden van de comités komen enkele keren per jaar bijeen om de voortgang van de projecten te bespreken en nieuwe projecten te kiezen. In overleg met instanties als de Soprintendenza (monumentenzorg) en de gemeente wordt een lijst van meest urgente restauratieprojecten samengesteld. Individuele comités kunnen daaruit een keus maken, maar zijn ook vrij hun eigen project te kiezen. Zo is het Nederlands Venetië Comité een band aangegaan met de San Zaccariakerk.

Lees meer