Colofon

Bestuur De Poorters van Venetië

Voorzitterdott.ssa Annalisa Loen-Lisei
Secretarisdr. Alette A. Fleischer
PenningmeesterSybren Kalkman
Algemeen bestuursliddr. Iris M. Contant
Algemeen bestuursliddrs. Brigitte Linskens
Algemeen bestuurslidBart Boon
Algemeen bestuurslidOlga van der Vorst

Vereniging

Correspondentie-adres: Generaal Winkelmanlaan 67 2111 WV Aerdenhout

KvK 40634200

Bankrekening ING:  NL81 INGB 0003 9565 50 ten name van
De Poorters van Venetië

Contact

Stuur een e-mail naar bestuur@depoortersvanvenetie.nl of gebruik het contactformulier.