Privacyverklaring

Wie zijn we

De vereniging heeft tot doel het in Nederland inzamelen van gelden die bestemd zijn voor de restauratie en het onderhoud van historische gebouwen en kunstvoorwerpen in Venetië. Hiervoor maken we geld over aan Stichting Nederlands Venetië Comité.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Als je een contactformulier invult, gebruiken we de gevraagde gegevens uitsluitend om contact met je op te nemen.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

We houden via de plugin ‘Count per day’ bezoekersstatistieken bij. De statistieken zijn anoniem.

Met wie we jouw data delen

Wij delen jouw data – voor zover we ook maar iets bewaren – niet met anderen. We verkopen niets.

Hoe lang we jouw data bewaren

We vernietigen jouw gegevens als we die als vereniging niet meer nodig hebben of als er geen wettelijke bewaarplicht meer op rust.

Leden hebben toegang tot het ledengedeelte op deze website. Voor die toegang bewaren we beperkte persoonlijke informatie in het gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden).

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site, kun je vragen om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kunt ons ook vragen alle persoonlijke gegevens die we van je hebben te verwijderen. Dat gaat niet om gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve en wettelijke doeleinden of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Aanvullend privacybeleid

Extra informatie over de wijze waarop wij binnen de vereniging omgaan met persoonsgegevens van leden van de vereniging, van sprekers en anderen die met ons contact hebben.

De vereniging verwerkt uitsluitend gegevens die u zelf aan ons geeft voor uw lidmaatschap of het bijwonen of organiseren van een bijeenkomst of het (soms ook tijdelijk) onderhouden van contact met de vereniging dan wel het bestuur daarvan.

De vereniging houdt een digitaal ledenbestand bij met uw gegevens zoals u die opgaf bij aanmelding. Bewaard worden: titulatuur, voorletters, eventueel voornaam, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw e-mailadres. Het doel hiervan is de leden te kunnen oproepen voor de ALV en hen te informeren over activiteiten van de vereniging en de Stichting Nederlands Venetië Comité.

Zonder uw goedkeuring worden deze gegevens niet aan andere leden of externen verstrekt. Wij verstrekken daarom ook geen voor de leden raadpleegbare ledenlijst, ondanks verzoeken daartoe. De lijst wordt bijgehouden door de secretaris en de assistent van de secretaris, die waar nodig voor een taak voor de vereniging deze lijst kunnen delen met de andere bestuursleden. Raadpleging van de lijst gebeurt uitsluitend door bestuursledenen de assistent van de secretaris, zolang zij in functie zijn. De webmaster van de vereniging kan vanuit de aard der techniek de lijst zien, maar gebruikt de gegevens niet. Leden van het bestuur van de Stichting Nederlands Venetië Comité hebben geen inzage in de ledenlijsten, tenzij zij tevens een bestuurstaak in de vereniging vervullen, wat statutair voor een deel der bestuursleden geldt.

In het Libro d’Oro worden de namen van ereleden bijgehouden; het Libro d’Oro wordt op de website bijgehouden. De ereleden staan vermeld met hun geslacht, voorletters en achternaam; ook is vermeld of zij inmiddels zijn overleden.

Alleen de penningmeester en de voorzitter inzage in de rekeninggegevens van de vereniging (internetbankieren). Betalingen door leden en hun bankrekeningnummers zijn daarin zichtbaar via de beveiligde site van de ING-bank. Deze bankrekeningnummers worden niet overgenomen in de ledenlijst.

De penningmeester houdt slechts de status quo van de ledenbijdragen bij. Daarnaast houdt de penningmeester eventuele (periodieke) schenkingsactes bij zolang deze actueel zijn en met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn. Om bijeenkomsten voor te bereiden en te organiseren, zoals ALV, lezingen en andere bijeenkomsten houden wij lijsten bij waarop alleen de namen van de aangemelde personen worden vermeld. Ook niet-leden geven door aanmelding toestemming voor het bijhouden van een dergelijke lijst. Deze lijsten staan per evenement ook ter beschikking aan leden van de Evenementencommissie die in veel gevallen deze dagen organiseert. De lijsten worden na afloop en financiële afronding niet bewaard.

De reiscommissie organiseert zelfstandig Venetië-reizen en bewaart de door reizigers verstrekte gegevens en betalingsgegevens tot alles rond de reis is afgerond; alleen de namen van de reizigers worden gedeeld met het bestuur totdat de verenigingsbijdrage die aan de reizen is gekoppeld, is afgewikkeld. Gegevens van reizigers worden niet binnen de reizigersgroep gedeeld, tenzij men daar zelf voor kiest.

Op de website van de vereniging worden incidenteel foto`s geplaatst van bijeenkomsten. Hetzelfde geldt voor het Nieuwsbulletin dat uitsluitend naar leden wordt verzonden. Bent u daarop duidelijk in beeld, dan vraagt het bestuur u vooraf of publicatie akkoord is. Dit geldt ook voor foto’s van onze sprekers, musici e.a. bij onze lezingen- of muziekevenementen. Uit de aard der zaak worden deze laatsten met hun naam en expertise aangekondigd, zowel op de site als in aankondigingen aan leden en niet-leden.

Als lid heeft u recht op inzage in de gegevens die wij van u bewaren. U kunt deze opvragen via bestuur@depoortersvanvenetie.nl

Als een lid het lidmaatschap opzegt, worden de gegevens over het lidmaatschap uit het ledenbestand verwijderd.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, kunt u uiteraard het bestuur, of een van de bestuursleden benaderen.