De Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen

De Poorters van Venetië houden jaarlijks in april de Algemene Leden Vergadering (ALV). De locatie wisselt, maar heeft altijd een cultuurhistorisch karakter. Na de vergadering zetten we de dag voort met een gezamenlijke lunch en een programma met een culturele inslag, zoals museum- of tentoonstellingsbezoek, een concert, een lezing of een stadswandeling.

Op deze pagina kunt u alle stukken voor de ALV vinden. Heeft u een vraag? U kunt ons altijd mailen op bestuur@depoortersvanvenetie.nl.

UPDATE ALV 2020: Inmiddels hebben de leden per e-mail de jaarcijfers en de bestuurswissel goedgekeurd.