Gevel San Zaccaria

Andata Giambattista Brustolon uit ca. 1765
“Andata” door Giambattista Brustolon, circa 1765

Op deze prent (naar Canaletto) van Giambattista Brustolon uit ca. 1765, zien we de jaarlijkse processie op paaszondag van de doge en zijn gevolg, de zogenaamde andata, naar de San Zaccaria.
De gevel van de San Zaccaria wordt beschouwd als een van de meest opvallende en typische voorbeelden van Venetiaanse renaissancestijl, een geslaagde combinatie van de laatgotische en de klassieke renaissancestijl.

Vijftiende-eeuwse bas-reliëfs

Enkele elementen van de gevel werden met hulp van de Poorters al eerder gerestaureerd. Het betreft het zestiende-eeuwse marmeren beeld van San Zaccaria, gesigneerd door Alessandro Vittoria, boven de ingang en vier vijftiende-eeuwse bas-reliëfs met profeten, omringd door putti, aan weerszijden van de ingang.

Bas-reliëf gevel, 15e eeuw
bas-reliëf gevel, 15e eeuw

De profeten links van de ingang worden toegeschreven aan de Milanese beeldhouwer Cristoforo Solari, bijgenaamd il Gobbo.

Bas-reliëf gevel, 15e eeuw
bas-reliëf gevel, 15e eeuw

Gevelfeest 14 juli 2007

Ons grootste project van de laatste jaren was de restauratie van de gevel, een kostbare onderneming die we gezamenlijk bekostigd hebben met het Amerikaanse comité Venetian Heritage. Op zaterdag 14 juli 2007 hebben we met een groot aantal Poorters en gasten het heuglijke feit gevierd dat de restauratie – op de afgesproken tijd en binnen het begrote budget! – klaar was. We kunnen nu met eigen ogen ogen zien hoe verblindend mooi de gevel geworden is.

groepsfoto gevelfeest
groepsfoto gevelfeest

Zowel de restauratie als het ‘Gevelfeest’ kunnen beschouwd worden als hoogtepunten in de geschiedenis van De Poorters.