Lezingen Bart Boon: ‘Handel in authenticiteit’

Published by Bestuur on

19-04-2021 | Op zondag 2 en zondag 9 mei geeft kunsthistoricus en Poorter Bart Boon twee online lezingen over schilderkunst: ‘Handel in authenticiteit’.

De eerste lezing op 2 mei gaat over profane relieken. Er zijn overeenkomsten tussen relieken van een heilige die in een kerk worden bewaard en kunstwerken in een museum. Voor zowel relieken als kunstwerken is authenticiteit van zeer grote waarde. De kerk doet veel moeite om bezoekers te overtuigen van de authenticiteit van de relieken en een museum doet zijn uiterste best om de authenticiteit van de kunstwerken aan te tonen. De belangen zijn groot, zeker als het gaat om een kunstenaar van het formaat van Johannes Vermeer, maar absolute zekerheid omtrent de authenticiteit van de profane relieken in het museum en de religieuze relieken in de kerk is niet altijd mogelijk.

De tweede lezing op 9 mei gaat over kenbare kunstenaars. Naast de authenticiteit van het kunstwerk speelt ook de authenticiteit van de kunstenaar zelf een belangrijke rol. Om populair te zijn moet een kunstenaar kenbaar zijn, liefst tot in de kleinste details van zijn persoonlijke leven. Als we het lijden van een kunstenaar kennen biedt dat de mogelijkheid om ons met hem of haar te identificeren, zoals gelovigen zich in het verleden met een heilige konden identificeren. Om dat mogelijk te maken moet het kunstenaarsleven goed zijn gedocumenteerd. Het beste voorbeeld is het tragische leven van Vincent van Gogh, dat hij zelf van dag tot dag heeft beschreven in zijn brieven.

Categories: Nieuws