Handel in authenticiteit – lezingen van Bart Boon

Published by Bestuur on

Op zondag 2 en zondag 9 mei van 11:00 uur tot 12:00 uur geeft kunsthistoricus Bart Boon twee online lezingen via Zoom over schilderkunst met als titel Handel in authenticiteit.

Handel in authenticiteit is handel in een schaars product.

De eerste lezing op 2 mei gaat over profane relieken. Er zijn overeenkomsten tussen relieken van een heilige die in een kerk worden bewaard en kunstwerken in een museum. Voor zowel relieken als kunstwerken is authenticiteit van zeer grote waarde. De kerk doet veel moeite om bezoekers te overtuigen van de authenticiteit van de relieken en een museum doet zijn uiterste best om de authenticiteit van de kunstwerken aan te tonen. De belangen zijn groot, zeker als het gaat om een kunstenaar van het formaat van Johannes Vermeer, maar absolute zekerheid omtrent de authenticiteit van de profane relieken in het museum en de religieuze relieken in de kerk is niet altijd mogelijk.

De tweede lezing op 9 mei gaat over kenbare kunstenaars. Naast de authenticiteit van het kunstwerk speelt ook de authenticiteit van de kunstenaar zelf een belangrijke rol. Om populair te zijn moet een kunstenaar kenbaar zijn, liefst tot in de kleinste details van zijn persoonlijke leven. Als we het lijden van een kunstenaar kennen biedt dat de mogelijkheid om ons met hem of haar te identificeren, zoals gelovigen zich in het verleden met een heilige konden identificeren. Om dat mogelijk te maken moet het kunstenaarsleven goed zijn gedocumenteerd. Het beste voorbeeld is het tragische leven van Vincent van Gogh, dat hij zelf van dag tot dag heeft beschreven in zijn brieven.

Heeft u nog geen lezing van Bart Boon gezien? Kijk dan op YouTube naar zijn lezing van 28 maart 2021 over Moderne Kunst. Een link naar deze lezing vindt u onderaan dit formulier.

De kosten voor beide lezingen samen zijn 25 euro. De volledige opbrengst gaat naar het restauratiefonds van de Poorters van Venetië. Meer informatie vindt u op de website www.poortersvanvenetie.nl.

U kunt u vrijblijvend inschrijven door op deze link te klikken en het formulier in te vullen. U bevestigt uw deelname aan beide lezingen door een bedrag van 25 euro over te maken op NL81 INGB0003956550 ten name van De Poorters van Venetië, onder vermelding van ‘Handel in authenticiteit’. Een dag voor de lezing ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen in Zoom. Een kwartier voor aanvang gaat de digitale poort open.

Categories: nieuws