Updates restauraties

Published by bestuur on

14-12-2018 | De projecten die dit jaar opgepakt zijn, en waarvoor ook geld beschikbaar is gesteld, zullen in 2019 uitgevoerd en hopelijk afgerond worden. Het gaat om de volgende projecten:

  1. Het grote 15e eeuwse kruisbeeld (crucifix) dat hoog in de koepel van de San Zaccaria hing, is nu in het restauratielaboratorium in de Misericordia.
  2. De derde fase van de restauratie van de Addolorata-kapel (rechts van de San Tarasio kapel). De eerste en tweede fase zijn afgerond en hebben laatgotische gewelfschilderingen aan het licht gebracht. Nu moet de rest van de kapel gerestaureerd worden.
  3. De marmeren bekleding van het hoofdaltaar in de renaissancekerk is losgeraakt en wordt nu gerestaureerd. Dit is de oudste gemetselde ruimte in Venetië!
  4. Het beeld van Johannes de Doper door Alessandro Vittoria. De reconstructie van de afgebroken arm is mede mogelijk gemaakt dankzij foto’s uit 1994-1996 gemaakt door Poorter Teun van Staveren.
  5. Er komt een vertaling uit het Italiaans naar het Engels van de gids van de San Zaccaria.
Johannes de Doper - San Zaccaria
Johannes de Doper met afgebroken arm – San Zaccaria

Dit alles is mogelijk gemaakt door de bijdragen van de Poorters en ook door twee genereuze nalatenschappen.

Daardoor wagen wij ons ook aan twee toekomstvisioenen: het waterdicht maken van de crypte, die uit de 10de eeuw stamt; hiervoor is een deel van het geld beschikbaar. En het restaureren van het schip van de oude kerk. Daarvoor is voorlopig nog geen geld gereserveerd.

Categories: Nieuws