Libro d’Oro

In het Libro d’Oro staan de ereleden van De Poorters van Venetië ingeschreven:

  • Mevrouw M.A. de Vries Robbé – van Dongen
  • Mevrouw J. van der Stappen-Heyvaert 
  • De heer B.J.H. Aikema
  • Mevrouw M. Bolten
  • Mevrouw P. Hengeveld-Brand
  • Mevrouw M. Holl-Veldhuyzen van Zanten
  • Mevrouw M. van Suchtelen-Van Hattum
  • De heer E.H. de Leeuw
  • De heer W.A. Raaijmakers
  • Mevrouw A. Fleischer

Een Venetiaanse traditie

Het Libre d’Oro van De Poorters is geïnspireerd op een oude Venetiaanse traditie:

In februari 1297, onder doge Pietro Gradenigo, grepen de machtigste Venetiaanse families de gevaarlijke toestand waarin de stad zich bevond – de oorlog met Genua – aan om het lidmaatschap van de Maggior Consiglio of Grote Raad te beperken tot de afstammelingen van ruim tweehonderd patriciërsfamilies die al eerder leden hadden opgeleverd: de zogenaamde Serrata del Maggior Consiglio.

Voortaan hadden alle mannelijke afstammelingen van deze families vanaf hun vijfentwintigste jaar verplicht levenslang zitting in de Grote Raad. Het aantal leden bedroeg gewoonlijk meer dan duizend en soms meer dan het dubbele ervan.

De Serrata werd in 1319 geformaliseerd door de inschrijving van de toegelaten families in het Libro d’Oro, het Gouden Boek, waarin ook geboorten en huwelijken werden geregistreerd.

Het Libro d’Oro en het Libro d’Argento, het Zilveren Boek met de Originarii, afstammelingen van de ‘oorspronkelijke’ bewoners van de stad en de lagune, werden bewaard in het Dogenpaleis, in de Sala dello Scrigno. De zaal ontleent haar naam aan het ‘schrijn’ waarin de boeken bewaard worden.