Contributie

De inkomsten van de vereniging worden grotendeels door de leden opgebracht. Dat gebeurt via contributies, kerstgiften, legaten en bijdragen aan activiteiten zoals lezingen, concerten, museumbezoek en de jaarlijkse cultuurhistorische reis in oktober naar Venetië.

Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt:

  • € 20,- jongeren tot 30 jaar
  • € 40,- voor een enkel lid
  • € 55,- voor twee leden, mits ze op hetzelfde adres wonen.

Lidmaatschap voor het leven

U kunt ook kiezen voor het lidmaatschap voor het leven. U betaalt daarvoor een bedrag ineens. In de tabel ziet u voor welk (eenmalig) bedrag u lid voor het leven kunt worden:

LeeftijdBedrag
25-39€ 760,-
40-49€ 655,-
50-54€ 575,-
55-59€ 480,-
60-64€ 365,-
> 65
€ 255,-

Culturele ANBI

De fiscus merkt zowel de stichting als de vereniging aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (culturele ANBI). Dat betekent dat u als donateur uw giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Door de status ‘cultureel’ mag u uw gift verhogen tot 125%. Dit alles uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen (artikel 6.33 Wet I.B. 2001) en uw persoonlijke situatie. Instellingen met de ANBI-status ‘cultureel’ hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Bankrekening

Penningmeester: de heer Sybren Kalkman
bestuur@depoortersvanvenetie.nl
Bankrekening ING:  NL81 INGB 0003 9565 50 ten name van
De Poorters van Venetië