Contributie

De inkomsten van de vereniging worden grotendeels door de leden opgebracht. Dat gebeurt via contributies, kerstgiften, legaten en bijdragen aan activiteiten zoals lezingen, concerten, museumbezoek en de jaarlijkse cultuurhistorische reis in oktober naar Venetië.

Jaarlijkse contributie

De contributie 2021 bedraagt:

€ 45,- voor een enkel lid

€ 60,- voor twee leden woonachtig op hetzelfde adres

€ 25,- voor jongeren tot 30 jaar

Voor 2021 zal de contributie gezien de inflatie van de laatste jaren en de opgave die ons in Venetië wacht, worden verhoogd met 5 euro. De bedragen worden dan respectievelijk 45, 60 en 25 euro.

Wilt u iets extra doen voor Venetië? Misschien een gift? Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Onze vereniging heeft de culturele

Indien u een periodieke gift geeft is dit bedrag altijd volledig fiscaal aftrekbaar. Het is nu eenvoudig om de hiervoor benodigde overeenkomst af te sluiten, omdat tussenkomst van een notaris niet meer nodig is. Meerdere leden zijn u al voorgegaan. Neem contact op met de penningmeester voor nadere informatie en/of toezending van de in te vullen standaard overeenkomst.

Lidmaatschap voor het leven

Het is ook mogelijk om contributie voor het leven te betalen. U mag dan het volledige bedrag in één keer aftrekken bij de aangifte Inkomstenbelasting. Dit kan voordelig voor u zijn als u anders het jaarlijkse drempelbedrag giften niet bereikt. De bedragen zijn in de loop van 2020 verhoogd:

Leeftijd in jaren en het bedrag

25 – 39 € 1.000,-

40 – 49 € 800,-

50 – 59 € 650,-

60 – 64 € 550,-

65 – 69 € 450,-

70 – 74 € 350,-

> 75 € 300,-

U kunt deze bedragen ook voldoen via een toezegging van een periodieke uitkering. Het totaal bedrag van de uitkeringen moet dan minimaal gelijk zijn aan 150 % van bovengenoemde bedragen.

Culturele ANBI

De fiscus merkt zowel de stichting als de vereniging aan als Algemeen Nut Beogende Instellingen (culturele ANBI). Dat betekent dat u als donateur uw giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Door de status ‘cultureel’ mag u uw gift verhogen tot 125%. Dit alles uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen (artikel 6.33 Wet I.B. 2001) en uw persoonlijke situatie. Instellingen met de ANBI-status ‘cultureel’ hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Bankrekening

Penningmeester: de heer Sybren Kalkman
bestuur@depoortersvanvenetie.nl
Bankrekening ING:  NL81 INGB 0003 9565 50 ten name van
De Poorters van Venetië