Culturele ANBI

Status ‘culturele ANBI’

Zowel de vereniging De Poorters van Venetië (KvK 40634200; RSIN/fiscaal nummer 816065688) als de Stichting Nederlands Venetië Comité (KvK 41200198) zijn door de fiscus aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Daardoor hoeven Poorters instellingen geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Donateurs kunnen hun giften van inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Dit alles uiteraard met inachtneming van de daarvoor geldende bepalingen (artikel 6.33 Wet I.B. 2001).

Op de site van de belastingdienst kunt u de ANBI-status vinden (zoek op ‘venetie’ zonder accentteken).

De vereniging is opgericht met doel om bij te dragen aan behoud van cultuurhistorisch waardevol erfgoed in Venetië. Daarvoor worden de inkomsten van de vereniging aan de Stichting Nederlands Venetië Comité ter beschikking gesteld.  De beide besturen werken samen en het bestuur van de stichting bestaat voor een derde uit bestuursleden van de vereniging.

De stichting heeft als voornaamste doel restauratieprojecten in Venetië uit te voeren. Zij onderhoudt daartoe de nodige contacten met andere vergelijkbare comités, waarmee in voorkomende gevallen samenwerking wordt gezocht om sneller tot resultaten te komen. De stichting werkt ook samen met de Venetiaanse autoriteiten en instellingen.

De vereniging richt zich in de door haar te organiseren activiteiten vooral op de eigen leden. Door hun contributies, door andere giften en door deelname aan benefietactiviteiten, maken de leden de restauraties financieel mogelijk. Met regelmaat ontvangen de leden informatie over de voortgang van projecten en over activiteiten die worden georganiseerd door de evenementencommissie of het bestuur. Jaarlijks hebben de leden zeggenschap over de vereniging via de Algemene Ledenvergadering. Zeggenschap over de besteding van de restauratiegelden door de stichting verloopt via de bestuursleden die tevens lid zijn van het bestuur van de Stichting.

De besturen streven ernaar de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden. Vergoedingen beperken zich tot gemaakte onkosten, zoals reiskosten naar bestuursvergaderingen of verzend- en drukkosten.

Jaarrekening

Hieronder vindt u het meest recente jaarverslag met meer informatie over hoe u de ANBI aan kan vragen: