Overzicht restauratieprojecten

Deze pagina wordt herzien, evenals de beschrijvingen van de projecten.

De Poorters en het Nederlands Venetië Comité hebben sinds de oprichting veel restauratiewerken kunnen realiseren, met name aan de San Zaccariakerk. Sommige projecten zijn zelfstandig gefinancierd, maar in de meeste restauratieprojecten wordt samengewerkt met andere organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van alle restauratieprojecten.

Lees meer over de San Zaccaria

Bekijk de plattegrond van de San Zaccaria

Restauraties in de San Zaccariakerk

Het orgel

In 1980 restaureerden we het orgel in samenwerking met de Europese Culturele Stichting en de Algemene Loterij Nederland. Het gerestaureerde orgel werd in 1981 door bestuurslid Gustva Leonhardt geïnaugureerd

De grafplaten en de marmeren vloer

De grafplaten in Lombardische stijl werden samen met een gedeelte van de marmeren vloer in 1989 gerestaureerd.

Het beeld van Johannes de Doper

Op de wijwaterbekkens staan twee prachtige marmeren sculptuurtjes: links Zacharias, de patroonheilige van de kerk en rechts zijn zoon Johannes de Doper. Ze zijn van de hand van Alessandro Vittoria: naast Sansovino de belangrijkste beeldhouwer van de 16e eeuw. Het beeld van Johannes de Doper werd in 1987 gerestaureerd. In 2005 werd het echter onherstelbaar beschadigd; vandalen hebben de rechterarm afgebroken en meegenomen. In 2019 werken we aan een reconstructie van de arm.

De gewelven

We restaureren de gewelven

Het houten crucifix

We restaureren het houten Christusbeeld

De schilderijen van Antonio Vassilacchi

In 1984 restaureerden we drie schilderijen van Antonio Vassilacchi:

  • Daniël in de leeuwenkuil
  • Het offer van Izaäk
  • Madonna met kind, Johannes de Doper en andere figuren
San Tarasiokapel: de fresco’s

In 1995-1996 restaureerden we fresco’s van de Florentijnse renaissanceschilders Andrea Del Castagno en Francesco da Faenz.

San Tarasiokapel: de altaarstukken van Vivarini

In 1983, 1998 en 2001 werkten we aan de altaarstukken van Antonio Vivarini en Giovanni d’Algemagna

San Tarasiokapel: de houten beelden

In 1996 restaureerden we twee 15e eeuwse houten beelden van San Zaccaria en San Benedetto.

San Tarasiokapel: de mozaïekvloer

In 2010 restaureerden we de oorspronkelijke vloer van de romaanse kerk: de bijzondere veneto-byzantijnse mozaïekvloer met dierenmotieven uit 1176.

San Atanasiokapel: de toegangsportaal

In 1993 restaureerden we de toegangsportaal in de stijl van Alessandro Vittoria. De toegangspoort was in 1595 ingewijd.

Buitenzijde: het marmeren gevelbeeld van San Zaccaria

In 1986 restaureerden we het marmeren beeld van San Zaccaria dat zich boven de ingang van het kerkgebouw bevindt. Het stamt uit de 16e eeuw en is gesigneerd door Alessandro Vittoria.

Buitenzijde: de gehele gevel en de bas-reliëfs

In 1981 en 1992 restaureerden we vier 15e eeuwse bas-reliëfs met de hoofden van profeten, die zich aan weerszijden van de ingang bevinden. Ze worden omringd door putti. In 2007 kon de restauratie van de gehele gevel worden opgeleverd.

Buitenzijde: de Lunetta

De Lunetta is een marmeren reliëf boven de toegangspoort. In een gotische spitsboog zit de Madonna met kind op haar schoot. Het reliëf komt uit de school van Bartolomeo Bon.

Lees meer over deze restauratie

Andere projecten in Venetië

Oratorio dei Crociferi: de lambrisering en banken

Het Oratorio dei Crociferi en het hospitaal werden in de tweede helft van de 12e eeuw gebouwd in opdracht van de orde der Kruisdragers (‘Crociferi’). Het gebouw leed ernstige schade bij de overstroming in 1966. We finacnierden de restauratie van de houten lambrisering en de banken

Sala della Musica

Fresco’s?

Ateneo Veneto: de marmeren bekleding van de Aula Magna

??