Restauraties

Wij als Nederlanders weten wat het is te strijden tegen het water. Is het daarom dat we zo´n band hebben met Venetië? Die stad vecht tegen de schade die overstromingen elk jaar opnieuw teweeg brengen. Onze vereniging vecht mee.

Wat doen wij concreet?

In 2019 werd de restauratie van de Addolorata-kapel, rechts van de Tarasio-kapel (de apsis van de “oude” kerk) voltooid. Een belangrijk project, waar enkele jaren mee gemoeid waren, en dat niet alleen esthetisch een enorme verbetering is, maar ook een aantal interessante ontdekkingen heeft opgeleverd, zoals het exceptionele, laat-15de-eeuwse gewelf, waarschijnlijk dateerbaar in de jaren 1460. 

Een ander project met een lange voorgeschiedenis betreft het monumentale houten Kruisbeeld uit het midden van de 15de eeuw, dat oorspronkelijk het doxaal van de “oude” kerk sierde. De restauratie van dit, tot op heden onopgemerkte beeld, dat wij hoog boven het altaar van de “nieuwe” kerk ontdekten, is nu van start gegaan in het laboratorium van de Soprintendenza (Monumentenzorg) in de oude Abbazia della Misericordia.

Een ingewikkelde klus van groot belang betreft de crypte van de “oude” kerk. Er zijn niet veel cryptes in de “waterstad” Venetië. De bekendste is die van de San Marco, het voorbeeld ook voor de crypte in de San Zaccaria, die uit de (vroege) 12de eeuw lijkt te dateren. Alles heel interessant, maar ook problematisch, want dit architectonische monument staat permanent onder water, en creëert daardoor een microklimaat dat schadelijk is voor de kunstwerken in de daarboven gesitueerde San Tarasio-kapel. 

Minder gecompliceerd maar spectaculair is het herstel van het prachtige beeldje van Sint Johannes de Doper, een werk van de grote Renaissancebeeldhouwer Alessandro Vittoria op een wijwaterschaal bij de ingang van de “nieuwe” kerk, waarvan door een onverlaat een arm was afgeslagen. Dat afgeslagen fragment is nooit teruggevonden, maar aan de hand van foto’s is het mogelijk om de arm precies te reconstrueren. Dat karwei zal worden geklaard door het beroemde Opificio delle Pietre Dure in Florence.

U kunt ons en Venetië helpen de financiële middelen daarvoor bijeen te krijgen. Hier leest u hoe u kunt helpen en wat u terugkrijgt voor uw hulp.