Restauraties

Wij als Nederlanders weten wat het is te strijden tegen het water. Is het daarom dat we zo´n band hebben met Venetië? Die stad vecht tegen de schade die overstromingen elk jaar opnieuw teweeg brengen. Onze vereniging vecht mee.

Wat doen wij concreet?

Mede dankzij de financiële bijdragen van onze leden is bijvoorbeeld de restauratie van de voorgevel van de San Zaccaria in 2007 afgerond.

Op dit moment restaureren wij gefaseerd de Capella della Madonna Addolorata, ook wel ‘Maria, Moeder van Smarten’. Deze gotische kapel bevindt zich in het oudste deel van de San Zaccariakerk, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de 9e eeuw. Een-voor-een worden het gewelf, de wanden en de vloer gerestaureerd. Dit gebeurt in samenwerking met de Venetiaanse Soprintendenza, de afdeling monumentenzorg van de stad.

Er moet nog veel gebeuren, zowel in de kerk San Zaccaria als in Venetië in het algemeen, en de tijd dringt, want als we niets doen gaat het proces van verwaarlozing en verval door en dreigen objecten van culturele en kunsthistorische waarde onherstelbare schade op te lopen en zelfs te verdwijnen. Venetië kan dit niet alleen, uw steun is hard nodig.

U kunt ons en Venetië helpen de financiële middelen daarvoor bijeen te krijgen. Hier leest u hoe u kunt helpen en wat u terugkrijgt voor uw hulp.