Overzicht alle restauraties

Klik hier voor een plattegrond van de San Zaccaria

Zelfstandig gefinancierd door De Poorters van Venetië

Historisch gezien kun je de Chiesa San Zaccaria splitsen in de gotische voorganger die later verbouwd werd, resulterend in de huidige, nieuwe kerk. Bij restauraties die zijn uitgevoerd aan de restanten van de oude gotische kerk, staat de locatie vermeld (zoals de San Tarasio-kapel of de Addoloratie-kapel). De overige restauraties hebben betrekking op de huidige San Zaccaria-kerk.

Ons toekomstig programma richt zich voornamelijk op het verder renoveren en restaureren van de kapel van Moeder der Smarten (Cappella dell’Addolorata) en andere ruimten die oorspronkelijk deel uitmaakten van de gotische voorganger van de huidige kerk.

Gefinancierd met andere organisaties

De Stichting Nederlands Venetië Comité en de vereniging De Poorters van Venetië werken ook regelmatig samen met andere organisaties voor eht behoud van het werelderfgoed in Venetië. In het volgende overzicht een opsomming van de restauraties waar wij aan hebben meegewerkt.