Plattegrond San Zaccaria

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting van de plattegrond van deze kerk (PDF in nieuw venster):

Plattegrond San Zaccaria door Poorter C. Wolterink (april 2013)
Plattegrond San Zaccaria door Poorter C. Wolterink (april 2013)

Uitgevoerde restauraties

De volgende restauraties zijn met medewerking van de Poorters uitgevoerd.

Orgel
orgel

Huidige kerk: het orgel
In 1980 werd het orgel gerestaureerd door de Poorters in samenwerking met de Europese Culturele Stichting en de Algemene  Loterij Nederland. Het gerestaureerde orgel werd in 1981 door bestuurslid dr. Gustva Leonhardt geïnaugureerd.

Huidige kerk: marmeren vloer
De grafplaten in Lombardische stijl werden, samen met een gedeelte van de marmeren vloer, in 1989 door de Poorters gerestaureerd.

Huidige kerk: Johannes de Doper
Beeldje van Johannes de Doper op een van de wijwaterbekkens (1987). Op de wijwaterbekkens staan twee prachtige marmeren sculptuurtjes van de hand van Alessandro Vittoria, naast Sansovino de belangrijkste beeldhouwer van de 16e eeuw: links Zacharias, de patroonheilige va de kerk en rechts zijn zoon Johannes de Doper. Het laatste genoemde beeldje werd in 1987 door de Poorters gerestaureerd. Jammer genoeg is het beeldje in 2005 onherstelbaar beschadigd; vandalen hebben de rechterarm afgebroken en meegenomen. In 2019 werken we aan een reconstructie van de arm.

Huidige kerk: gewelven
De gewelven van het plafond

Huidige kerk: houten Christusbeeld
15e eeuws houten Christusbeeld

Huidige kerk: schilderijen Antonio Vassilacchi
Op de contrafacciata: drie schilderijen van Antonio Vassilacchi (bijgenaam l’Aliense, de vreemdeling, vanwege zijn Cypriotische afkomst): Daniël in de leeuwenkuil, het offer van Izaäk en Madonna met Kind, Johannes de Doper en andere figuren (1984).

San Tarasio-kapel: fresco’s
Fresco’s van de Florentijnse renaissanceschilders Andrea Del Castagno en Francesco da Faenz (1995/1996)

San Tarasio-kapel: Vivarini-altaarstukken
Altaarstukken van Antonio Vivarini en Giovanni d’Algemagna in de San Tarasio-kapel (1983, 1998, 2001)

San Tarasio-kapel: houten beelden
Twee vijftiende eeuwse houten beelden van San Zaccaria en San Benedetto in de San Tarasio-kapel (1996)

San Tarasio-kapel: mozaïekvloer
De veneto-byzantijnse mozaiekvloer met dieren motieven uit 1176. Oorspronkelijke vloer van de romaanse kerk, gerestaureerd met hulp van Stichting Nederlands Venetie Comité in 2010.

Aan de voet van het altaar bevinden zich de restanten van de mozaïekvloer van de apsis van de oude romaanse kerk uit 1176. Vanuit de (halve) zon aan de voet van het altaar, vertrekken vier stralen, waardoor een halve cirkelboog ontstaat. In de driehoekige vakken tussen de stralen zijn vogels afgebeeld, waaronder een opvliegende wilde eend: anatra germana. Aan weerszijden van het altaar zijn fragmenten te zien van een adelaar en twee drinkende herten, symbolen van de onsterfelijkheid van de ziel en het verlangen naar God. Kunsthistorici zijn vol lof over de natuurgetrouwe weergave van deze motieven. Het vormt een duidelijke aanwijzing van een waardering voor het realisme dat een eigen stempel drukt op de romaanse kunst in de lagune, ook al bleef men de byzantijnse vormen toepassen.

San Atanasio-kapel: toegangsportaal
Toegangsportaal tot de San Atanasio-kapel. Dit portaal in de stijl van Alessandro Vittoria, ingewijd in 1595, werd in 1993 door de Poorters van Venetië gerestaureerd.

Buitenzijde kerk: gevelbeeld San Zaccaria
Het marmeren beeld van San Zaccaria uit de 16e eeuw, gesigneerd door Alessandro Vittoria, boven de ingang (1986)

Buitenzijde kerk: bas-reliëfs, later hele gevel
Vier 15e eeuwse bas-reliëfs met profetenkoppen aan weerszijden van de ingang, omringd door putti (1981 en 1992). In 2007 werd de restauratie van de hele gevel opgeleverd.

Buitenzijde kerk: Lunetta van toegangspoortje
De bezoeker die vandaag de dag via de Calle San Provolo de Campo San Zaccaria op loopt, wordt net als zijn 15e eeuwse voorganger verwelkomd door de Lunetta, een reliëf in marmer uit de school van Bartolomeo Bon waarmee het toegangspoortje wordt bekroond. In een gotische spitsboog, geflankeerd door twee slanke torentjes, zit de Madonna met het kind op haar schoot, op een rijk versierde troonzetel. Aan weerszijden van de troon, aanzienlijk kleiner van formaat dan de Madonna, staan Marcus de Evangelist en Johannes de Doper. Boven op de met acanthusbladeren versierde boog, prijkt de buste van San Zaccaria. De Lunetta was ons allereerste project bij het herstel van de stad na de grote watersnoodramp in 1996 (1986 en 1989).