Wie zijn wij

Wij als Nederlanders weten wat het is te strijden tegen het water. Is het daarom dat we zo´n band hebben met Venetië? Die stad vecht tegen de schade die overstromingen elk jaar opnieuw teweeg brengen. Onze organisatie, de vereniging De Poorters van Venetië, vecht mee.

Overstromingen

In november 1966 werden Florence en Venetië geteisterd door ongekende overstromingen, die enorme schade toebrachten aan talloze, unieke kunstschatten. Unesco deed toen een dringend beroep op de lidstaten om particuliere comités op te richten, om een bijdrage te leveren aan de hoogst noodzakelijke restauraties van de beschadigde kunstwerken.

Hulp bij herstel

In Nederland werden toen Stichting Nederlands Venetië Comité en de daarmee verbonden vereniging De Poorters van Venetië opgericht.

Wij hebben een gezamenlijk doel: restauraties uitvoeren aan belangrijke werken van kunst en architectuur in Venetië. Onze focus ligt daarbij op de prachtige kerk San Zaccaria met een indrukwekkende bouwgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen.

De vereniging realiseert deze doelstelling door ledenbijdragen, bijdragen voor ledenactiviteiten, giften en legaten.