Wie zijn wij?

De Poorters van Venetië is een vereniging van leden die de prachtige Dogestad een warm hart toedragen en deze willen bewaren voor de toekomst. De vereniging meent dat het behouden van Venetië’s unieke kunsthistorische, architectuurhistorische en cultuurhistorische schatten een gedeelde verantwoordelijkheid is, want Venetië is van ons allemaal. 

Hulp bij herstel

In november 1966 werden Venetië en Florence geteisterd door ongekende overstromingen, die enorme schade toebrachten aan talloze, unieke kunstschatten. Unesco deed toen een dringend beroep op de lidstaten om particuliere comités op te richten, om een bijdrage te leveren aan de hoogst noodzakelijke restauraties van de beschadigde kunstwerken. 

De oprichting

In Nederland werden toen Stichting Nederlands Venetië Comité en de daarmee verbonden vereniging De Poorters van Venetië opgericht. Wij hebben een gezamenlijk doel: restauraties uitvoeren aan belangrijke werken van kunst en architectuur in Venetië. Onze focus ligt daarbij op de prachtige kerk San Zaccaria met een indrukwekkende bouwgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen.

De vereniging realiseert deze doelstelling door ledenbijdragen, bijdragen voor ledenactiviteiten, giften en legaten. Wilt u hier aan bijdragen? Word lid of doneer! We kunnen uw hulp goed gebruiken, en Venetië ook. 

Heeft u een vraag aan ons? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier:

    bereken de som: + 2 = 6