De Poorters van Venetië

Doelstelling

Onze vereniging heeft tot doel het in Nederland inzamelen van gelden, bestemd voor de restauratie en het onderhoud van historische gebouwen en kunstvoorwerpen in Venetië. De ingezamelde bedragen worden overgemaakt aan Stichting Nederlands Venetië Comité, die ze vervolgens besteed.

Sinds onze oprichting is er ruim € 500.000,- aan projecten besteed, waarvan een groot deel in de periode na 1995. Het leeuwendeel daarvan, € 200.000-, is tussen 2004 en 2007 besteed aan de restauratie van de façade van de San Zaccaria-basiliek.

Klik hier om lid te worden

Klik rechts in de zijbalk om te doneren

Oprichting

De vereniging is ontstaan in 1978 op initiatief van de heer G. Metzelaar, die in 1973 eveneens de aanzet gaf tot het oprichten van Stichting Nederlands Venetië Comité . De doelstelling van de vereniging is hetzelfde als die van de stichting, maar met een vereniging, die naast bestuursleden ook gewone leden kent, is het makkelijker om leden- en sponsoractiviteiten te ontwikkelen.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40634200. In 2018 is ledenaantal van de vereniging ruim 350.

Jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV)

We houden jaarlijks in april onze Algemene Leden Vergadering (ALV). De locatie wisselt, maar heeft altijd een cultuurhistorisch karakter. Na de vergadering zetten we de dag voort met een gezamenlijke lunch en een programma met een culturele inslag, zoals museum- of tentoonstellingsbezoek, een concert, een lezing of een stadswandeling.

Jaarverslagen