Libro d’Oro

Libro d’Oro van de ‘De Poorters van Venetië’

In het Libro d’Oro van de ‘De Poorters van Venetië’ zijn de volgende ereleden van de vereniging ingeschreven.

Mevrouw M.A. de Vries Robbé – van Dongen

Mevrouw J. van der Stappen-Heyvaert 

De heer B.J.H. Aikema

Mevrouw M. Bolten

Mevrouw P. Hengeveld-Brand

Mevrouw M. Holl-Veldhuyzen van Zanten

Mevrouw M. van Suchtelen-Van Hattum

De heer E.H. de Leeuw

De heer W.A. Raaijmakers

Overleden ereleden

Mevrouw Ch.F. Boon-Mees

Mevrouw E.C.M. Heukensfeldt Jansen

Mevrouw M.C. Tromp-Doorman

De heer G.J. Metzelaar

De heer J. Rutgers

Geschiedenis van het ‘gouden boek’ van de adel

In februari 1297, onder doge Pietro Gradenigo, grepen de machtigste Venetiaanse families de gevaarlijke toestand waarin de stad zich bevond – de oorlog met Genua – aan om het lidmaatschap van de Maggior Consiglio of Grote Raad te beperken tot de afstammelingen van ruim tweehonderd patriciërsfamilies die al eerder leden hadden opgeleverd: de zogenaamde Serrata del Maggior Consiglio.

Voortaan hadden alle mannelijke afstammelingen van deze families vanaf hun vijfentwintigste jaar verplicht levenslang zitting in de Grote Raad. Het aantal leden bedroeg gewoonlijk meer dan duizend en soms meer dan het dubbele ervan.

De Serrata werd in 1319 geformaliseerd door de inschrijving van de toegelaten families in het Libro d’ Oro, het Gouden Boek, waarin ook geboorten en huwelijken werden geregistreerd.

Het Libro d’ Oro en het Libro d’ Argento, het Zilveren Boek met de Originarii, afstammelingen van de ‘oorspronkelijke’ bewoners van de stad en de lagune, werden bewaard in het Dogenpaleis, in de Sala dello Scrigno. De zaal ontleent haar naam aan het ‘schrijn’ waarin de boeken bewaard worden.