Word lid van De Poorters

De Poorters van Venetië is een vereniging van mensen die zich betrokken voelen bij het Venetiaans erfgoed en zich willen inspannen voor het behoud ervan. Wij heten u graag welkom als nieuwe Poorter!

Zowel de vereniging De Poorters van Venetië als de stichting Nederland Venetië Comité zijn aangemerkt als culturele ANBI. Financiële bijdragen zijn daardoor aftrekbaar. Haalt u het drempelbedrag niet om voor belastingaftrek in aanmerking te komen? Denk dan eens aan lidmaatschap voor het leven.

Voor 2023 bedraagt de contributie voor lidmaatschap van De Poorters:

50 euro voor een enkel lid
75 euro voor twee leden woonachtig op hetzelfde adres
30 euro voor jongeren tot 30 jaar

Bij lidmaatschap voor het leven is de bijdrage per leeftijdsgroep:

25-39 jaar: 1.000 euro
40-49 jaar: 800 euro
50-59 jaar: 650 euro
60-64 jaar: 550 euro
65-69 jaar: 450 euro
70-74 jaar: 350 euro
>75 jaar: 300 euro

Ledenvergaderingen

Als lid kunt u op de jaarlijkse ledenvergaderingen meedenken en meebeslissen over onderwerpen die onze vereniging aangaan. We combineren de vergaderingen met een lunch en een cultureel programma, zoals een bezoek aan een museum, concert, tentoonstelling of een stadswandeling.

Venetiëreizen

Bijna ieder jaar organiseert De Poorters een ledenreis naar Venetië onder kunsthistorische begeleiding.

Culturele evenementen

De Poorters organiseert regelmatig culturele activiteiten voor haar leden. De opbrengst komt ten goede aan de lopende restauratieprojecten.

Jaarkroniek van De Poorters

Leden ontvangen de Jaarkroniek van De Poorters met verdiepende artikelen over het Venetiaans erfgoed en een overzicht van gehouden en komende activiteiten.

Giften en legaten

Naast het lidmaatschap kunt u ons werk ook steunen met eenmalige of periodieke giften.

Culturele ANBI’s hoeven geen successierechten of schenkingsrechten te betalen over erfenissen en schenkingen.

Bankrekening

Bankrekening: NL81 INGB 0003 9565 50
Ten name van: De Poorters van Venetie

Vragen? Neem contact op met penningmeester Sybren Kalkman via bestuur@depoortersvanvenetie.nl

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van ons werk? Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief met nieuws van De Poorters en het Comité.

Meld u aan voor de nieuwsbrief (link volgt)