De San Zaccariakerk

Onze restauratieprojecten richten zich voornamelijk op de prachtige kerk van San Zaccaria. Het is in vele opzichten een bezienswaardige en waardevolle kerk. Kunsthistorisch gezien is San Zaccaria een ware schatkamer, met als hoogtepunt het kleurrijke altaarstuk Madonna en Kind met heiligen uit 1505 van Giovanni Bellini. De gevel van de San Zaccaria wordt beschouwd als een van de meest opvallende en typische voorbeelden van de Venetiaanse renaissancestijl. 

Historisch gezien is de kerk belangwekkend vanwege haar nauwe banden met de staat. Het kwam tot uiting in het jaarlijkse bezoek van de doge en zijn gevolg. Op paaszondag kwamen vanuit de San Marco-basiliek de doge, de signoria, binnen- en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders en vertegenwoordigers van het volk in een plechtige processie – ‘andata’ – naar de kerk, waar zij de vespers bijwoonden. Na de dienst brachten zij een bezoek aan het ernaast gelegen benedictinessenklooster.

Deze processie werd gehouden ter herinnering aan het feit dat aan het eind van de 12e eeuw de nonnen van dit welvarende klooster een groot deel van hun tuin hadden afgestaan aan doge Sebastiano Ziani, zodat het San Marco-plein kon worden vergroot. 

Tussen de negende eeuw en twaalfde eeuw werden in de San Zaccaria acht doges begraven. De San Zaccaria is niet alleen van belang vanwege haar functie in vroegere tijden; ook nu is ze het centrum van een levendige parochiegemeenschap.