Johannes de Doper

Op de wijwaterbekkens staan twee prachtige marmeren sculptuurtjes: links Zacharias, de patroonheilige va de kerk en rechts zijn zoon Johannes de Doper. De beeldjes zijn gemaakt door Alessandro Vittoria, naast Sansovino de belangrijkste beeldhouwer van de 16e eeuw.

In 1987 restaureerden we dit beeld al eens. Jammer genoeg is het beeldje in 2005 – we dachten onherstelbaar – beschadigd: vandalen braken de rechterarm af en namen deze mee. We gaan de afgebroken arm nu reconstrueren. Deze reconstructie is mede mogelijk dankzij foto’s uit 1994-1996 gemaakt door Poorter Teun van Staveren.