Wie zijn wij

De Vereniging De Poorters van Venetië en de Stichting Nederlands Venetië Comité zetten zich al meer dan vijftig jaar samen in voor het behoud van Venetië’s erfgoed. Ze doen dit door het stimuleren en organiseren van activiteiten die leiden tot restauraties van objecten en en gebouwen van culturele of kunsthistorische waarde. De focus ligt daarbij op de restauratie van de prachtige kerk van San Zaccaria, met een indrukwekkende bouwgeschiedenis vanaf de vroege middeleeuwen.

Aanleiding voor deze inzet waren de ongekende overstromingen in 1966, die enorme schade toebrachten aan talloze unieke kunstschatten in Venetië en Florence. UNESCO deed toen een dringend beroep op de lidstaten om particuliere comité’s op te richten om een (financiële) bijdrage te leveren aan de noodzakelijke restauraties van de beschadigde monumenten en kunstwerken.

Nederlands Venetië Comité

De stichting Nederlands Venetië Comité, opgericht in 1973, onderhoudt de contacten in Venetië. Ze kiest en begeleidt de restauratieplannen die de vereniging steunt. De stichting is lid van de internationale vereniging voor het behoud van Venetiaans erfgoed, de Associazione dei Comitati Privatie Internatzionali per la Salvaguardia di Venetië. In 1994 ontving het comité de prestigieuze Pietro Torta-prijs. Een belangrijke Italiaanse erkenning voor de jarenlange inzet voor het restauratiewerk aan de San Zaccaria.

Het bestuur

Bernard AikemaVoorzitter
Monique de VriesVice-voorzitter
Titia VouteSecretaris
Sybren KalkmanPenningmeester
Iris ContantAlgemeen lid
Pieter-Matthijs GijsbersAlgemeen lid
Ard van der SteurAlgemeen lid
Wiltfried IdemaAlgemeen lid
Annalisa LiseiAlgemeen lid

De Poorters van Venetië

De Vereniging De Poorters van Venetië draagt financieel bij aan de restauratieprojecten door middel van ledenbijdragen, bijdragen uit ledenactiviteiten, giften en legaten.

Het bestuur

Monique de VriesVoorzitter
Brigitte Linskensvice-voorzitter
Titia VouteSecretaris
Sybren KalkmanPenningmeester
vacatureAlgemeen lid
vacatureAlgemeen lid

Meehelpen?

Er zijn verschillende manieren om dit werk te steunen. Zo helpt ook u mee aan het behoud van de schitterende kunstschatten van Venetië.

Lees meer