Pestheiligen in tijden van Covid – Artikelen van Jeanne van der Stappen

De huidige coronapandemie wordt wel eens vergeleken met de verwoestende  pestepidemieën die vanaf de late middeleeuwen geregeld voorkwamen. 

De bekendste is die van 1347-1350 – de zogenaamde Zwarte Dood, die door de tijdgenoten als de gesel Gods werd gezien – een epidemie die geheel West-Europa in haar greep had en aan ongeveer een derde van de bevolking het leven kostte.

Mensen zochten hulp en steun bij speciale pestheiligen en deze staan dan ook centraal in de artikelen van Jeanne van der Stappen.

De afgelopen weken waren een paar van deze kunsthistorische artikelen al te vinden op de website als nieuwsberichten maar voortaan kunt u de actuele essays van Jeanne van der Stappen op deze vaste websitepagina vinden!