Pestheiligen

De coronapandemie wordt wel eens vergeleken met de verwoestende  pestepidemieën die vanaf de late middeleeuwen geregeld voorkwamen. 

De bekendste is die van 1347-1350: de zogenaamde Zwarte Dood, die door de tijdgenoten als de gesel Gods werd gezien. Het was een epidemie die geheel West-Europa in haar greep had en aan ongeveer een derde van de bevolking het leven kostte. Mensen zochten hulp en steun bij speciale pestheiligen. Hieronder vind u artikelen van Jeanne van der Stappen over enkele van deze pestheiligen.