De Vereniging De Poorters van Venetië en de Stichting Nederlands Venetië Comité zetten zich al meer dan vijftig jaar samen in voor het behoud van Venetië’s erfgoed. Het Comité is lid van de internationale koepel 'Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia'.

Cappella dell'Addolorata (Moeder van de zeven smarten) - restauratie van de kapel van de kerk van San Zaccaria die een muurschildering uit de late gotiek heeft opgeleverd. Beeltenis van twee engeltjes en de eeuwige Vader. Het werk van de restauratie wordt gefinancierd door de Stichting Nederlands Venetie Comité in samenwerking met het Cultureel Erfgoed Comite van Venetie. (Soprintendenza ai beni culturali)

Cappella dell’Addolorata

Sinds 2012 is ons belangrijkste restauratieproject de Cappella dell’Addolorata in het oude, rechter gedeelte van de San Zaccaria-kerk in Venetië. Door het werken in drie fasen en een zorgvuldige planning per fase heeft het even geduurd, maar in 2019 is het werk in deze kapel afgerond.

Restauratie kruisbeeld

Restauratie kruisbeeld

2021 – Het grote 15e eeuwse kruisbeeld (crucifix) dat hoog in de koepel van de San Zaccaria hangt, is naar beneden gehaald voor restauratie. Het is naar het restauratielaboratorium in de Misericordia gebracht in Venetië. Inmiddels is de restauratie bijna afgerond.

Johannes de Doper met afgebroken arm- San Zaccaria

Tweede restauratie beeld Johannes de Doper

Op de wijwaterbekkens staan twee prachtige marmeren sculptuurtjes: links Zacharias, de patroonheilige va de kerk en rechts zijn zoon Johannes de Doper. De beeldjes zijn gemaakt door Alessandro Vittoria, naast Sansovino de belangrijkste beeldhouwer van de 16e eeuw.