Lezing – Via Venetië naar Jeruzalem

Published by Bestuur on

Sandra Toffolo

Beste Poorters,
Graag nodigt het bestuur u uit voor een lezing van historicus Sandra Toffolo op zondag 17 oktober a.s. van 11.00 tot 12.00 uur. De lezing wordt gegeven in de Nederlandse taal en zal digitaal plaatsvinden.

Via Venetië naar Jeruzalem: Venetië als vertrekplaats voor buitenlandse pelgrims in de Renaissance

In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw kwamen jaarlijks tientallen, en vaak zelfs honderden pelgrims vanuit heel Europa naar Venetië om vanuit daar verder te reizen naar Jeruzalem. Venetië vormde in de Renaissance een bruisende en kosmopolitische
samenleving. Tijdens hun verblijf in deze stad maakten pelgrims, zij het voor slechts een beperkte periode, deel uit van verschillende netwerken. Vaak moesten pelgrims enkele weken wachten voor hun schip vertrok. Tijdens deze weken troffen ze voorbereidingen voor de rest van hun pelgrimage, deden praktische inkopen, bezochten de stad, gingen naar de mis, bezochten kerken en relieken, wisselden informatie uit, en kwamen in contact met allerlei verschillende mensen.

In haar lezing vertelt Sandra Toffolo hoe pelgrims contact hadden met mensen uit zowel Venetië als ook uit de rest van de wereld, en hoe zij bijdroegen aan de internationale circulatie van objecten en ideeën. Een analyse van deze pelgrims en hun verblijf in Venetië kan daardoor inzicht bieden in hoe mobiliteit plaatsvond in Italië en Europa tijdens de Renaissance.

Sandra Toffolo is historisch onderzoeker aan het Istituto Storico Italo Germanico in Trento. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis van Italië in de Renaissance, in het bijzonder Venetië. Ze houdt zich met name bezig met de geschiedenis van mobiliteit, geografische beschrijvingen en de circulatie van personen, objecten en ideeën. Zij behaalde haar doctoraat aan het European University Institute in Florence, na ook te hebben gestudeerd aan de universiteiten van Nijmegen, Florence en Perugia. Sinds haar promotie had zij aanstellingen en fellowships bij onder andere Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, de University of St Andrews en het Centre d’Études Supérieures de la Renaissance in Tours. In 2020 verscheen haar eerste boek, ‘Describing the City, Describing the State: Representations of Venice and the Venetian Terraferma in the Renaissance’, (Leiden en Boston: Brill).

Aanmelden
U kunt u inschrijven door op deze link te klikken en het formulier in te vullen, uiterlijk 12 oktober. Uiterlijk één dag voor de lezing ontvangt u per email een link waarmee u kunt inloggen in Zoom. Een kwartier voor aanvang gaat de digitale poort open. Wij vragen voor de lezing een bijdrage van 15 euro. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer NL81 INGB0003956550 ten name van De Poorters van Venetië, onder vermelding van ‘Lezing 17 oktober en uw eigen naam’. De volledige opbrengst gaat naar het restauratiefonds van de Poorters van Venetië. Meer informatie vindt u op onze website www.poortersvanvenetie.nl.

N.B. Mocht de hyperlink niet werken, dan kunt u de volgende link in uw browser typen. U wordt dan doorverwezen naar het aanmeldformulier.

https://forms.gle/8T6EAELrTeBrXpxU6
Categories: nieuws