Lezing: ‘Via Venetië naar Jeruzalem’

Published by Bestuur on

Sandra Toffolo

16-09-2021 | Lezing door historicus Sandra Toffolo op zondag 17 oktober: ‘Via Venetië naar Jeruzalem: Venetië als vertrekplaats voor buitenlandse pelgrims in de Renaissance’

In de loop van de vijftiende en zestiende eeuw kwamen jaarlijks tientallen, en vaak zelfs honderden pelgrims vanuit heel Europa naar Venetië om vanuit daar verder te reizen naar Jeruzalem. Venetië vormde in de Renaissance een bruisende en kosmopolitische
samenleving. Tijdens hun verblijf in deze stad maakten pelgrims, zij het voor slechts een beperkte periode, deel uit van verschillende netwerken. Vaak moesten pelgrims enkele weken wachten voor hun schip vertrok. Tijdens deze weken troffen ze voorbereidingen voor de rest van hun pelgrimage, deden praktische inkopen, bezochten de stad, gingen naar de mis, bezochten kerken en relieken, wisselden informatie uit, en kwamen in contact met allerlei verschillende mensen.

In haar lezing vertelt Sandra Toffolo hoe pelgrims contact hadden met mensen uit zowel Venetië als ook uit de rest van de wereld, en hoe zij bijdroegen aan de internationale circulatie van objecten en ideeën. Een analyse van deze pelgrims en hun verblijf in Venetië kan daardoor inzicht bieden in hoe mobiliteit plaatsvond in Italië en Europa tijdens de Renaissance.

Over Sandra Toffolo

Sandra Toffolo is historisch onderzoeker aan het Istituto Storico Italo Germanico in Trento. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis van Italië in de Renaissance, in het bijzonder Venetië. Ze houdt zich met name bezig met de geschiedenis van mobiliteit, geografische beschrijvingen en de circulatie van personen, objecten en ideeën. Zij behaalde haar doctoraat aan het European University Institute in Florence, na ook te hebben gestudeerd aan de universiteiten van Nijmegen, Florence en Perugia. Sinds haar promotie had zij aanstellingen en fellowships bij onder andere Villa I Tatti – The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, de University of St Andrews en het Centre d’Études Supérieures de la Renaissance in Tours. In 2020 verscheen haar eerste boek, ‘Describing the City, Describing the State: Representations of Venice and the Venetian Terraferma in the Renaissance’, (Leiden en Boston: Brill).

Categories: Nieuws